MEESKOND KUI indiviidide kooslus ja koostoime

Ma tean, kes olen Mina ja kes on Minu Kaaslased. Ma tean, kes oleme Meie ja millest Me Tehtud oleme!

Meeskond on sotsiaalne süsteem, milles on kirjutatud ja kirjutamata reeglid, omad traditsioonid, eesmärgid, suhete hierarhia, suhtlemis- ning infoedastamise viisid jne.

Meeskond koosneb indiviididest - nende mõtetest, tunnetest, käitumisviisidest, isiksuseomadusest jne...Ja indiviidid moodustavad terviku...Koolitusel õpid tundma ennast kui indiviidi ja meeskonnaliiget. Et meeskonnas esinevaid protsesse mõjutada, mingeid muutusi sisse või eesmärkide poole püüelda, tuleb tundma õppida oma kaaslasi!


Meeskond kui süsteem on välja kujunenud ajapikku ja selleks, et seda mõista, on vaja meeskonda ning välja kujunenud mustrit tundma õppida pikema aja vältel. 

Protsess:
 1. programmist ülevaate andmine, lepingu sõlmimine;
 2. ootuste/ soovide välja selgitamine, eesmärgi püstitamine ja selle suunas liikumine ning selle saavutamine; 
 3. meeskond kui tervik ja selle üksikosad;
 4. mina kui indiviid meeskonnas: minu roll ja mõju meie meeskonnas, minu väärtused...;
 5. meeskonna koostoime;
 6. meeskonna tulevik;
 7. kokkuvõte protsessist;
 8. tagasiside andmine protsessist.
Pärast protsessi:
 • teab meeskond, millest ta koosneb;
 • teab iga meeskonnaliige oma kohta meeskonnas;
 • meeskonnaliikmed teavad enda ja oma kaaslaste rolle ja mõju;
 • teab meeskond oma tugevusi;
 • on meeskond saavutanud oma eesmärgi;
 • on meeskond tervikum ja ühtsem.

teenuse disaini töötoad

Hea viis mõistmaks tegelikult oma klienti!

Töötoas kasutatakse teenuse disaini tööriistu, mille kaudu mõistetakse paremini oma klienti. Sellele toetudes, on võimalik muuta oma lähenemisi teenuse pakkumisel. Töötuba "ehitatakse üles" vastavalt kliendi soovile. Valdavalt on aga töötuba praktilise suunitlusega. 

Läbiviija: Marika Saard

metafoorkaardid nõustamistöös


Tahan anda esimese tõuke ja inspiratsiooni kaartide kasutamiseks!Praktilises kursusel tutvustan ühte mõjusat, kuid veel vähe kasutatavat nõustamise läbiviimiseks mõeldud tööriista - metafoorkaarte. See tööriist annab suurepärase võimaluse tõhustada oma tööd kliendiga ja seda nii individuaalselt kui ka grupis. 

Praktiliste harjutuste väljatöötamisel on arvestatud nende teemade/ probleemidega, mis ühes nõustamisprotsessis võivad ette tulla. Kui teil on küsimusi/ teemasid, mille puhul olete kas veidi hätta jäänud või soovite lihtsalt omandada juurde teist lähenemisviisi, siis palun andke sellest teada – saan ka selleks ette valmistuda!

Töötoas saad tutvust teha "Sisekaemus" kaartide sarjaga ja Sul on võimalik praktilises töötoas nendega tööd teha. Töötuba sisaldab kohvipause ja materjale, milles on harjutused.

Töötoa läbides saad tunnistuse "Sisekaemus" kaartide autori ja kunstniku poolt!

Läbiviija: Marika Saard

Töötoas õpid läbi praktilise kogemuse tundma kaartide
maagilist maailma!