MEESKOND KUI indiviidide kooslus 

Ma tean, kes olen Mina ja kes on Minu Kaaslased. Ma tean, kes oleme Meie ja millest Me Tehtud oleme! Me teame, milleks me võimelised oleme!

Meeskond on sotsiaalne süsteem, milles on kirjutatud ja kirjutamata reeglid, omad traditsioonid, eesmärgid, suhete hierarhia, suhtlemis- ning info edastamise viisid jne.

Meeskond koosneb indiviididest - nende mõtetest, tunnetest, uskumustest, käitumisviisidest, isiksuseomadusest, kogemustest jne...Ja indiviidid moodustavad terviku...Protsessis õpid tundma ennast kui indiviidi ja meeskonnaliiget. Et meeskonnas mõjutada protsesse, sisse tuua mingeid muutusi või püüelda eesmärkide poole, tuleb tundma õppida oma meeskonnaliikmeid!


Meeskond kui süsteem on välja kujunenud ajapikku ja selleks, et seda mõista, on vaja meeskonda ning välja kujunenud mustrit tundma õppida pikema aja vältel. 

Protsess:
 1. programmist ülevaate andmine, lepingu sõlmimine;
 2. ootuste/ soovide välja selgitamine, eesmärgi püstitamine ja selle suunas liikumine ning selle saavutamine; 
 3. meeskond kui tervik ja selle üksikosad;
 4. mina kui indiviid meeskonnas: minu roll ja mõju meeskonnas, minu uskumused ja väärtused;
 5. muutused ja nendega kaasas käivad tunded ning muudatustega kohanemisprotsess;
 6. meeskonna koostoime;
 7. meeskonna tulevik;
 8. kokkuvõte protsessist;
 9. tagasiside andmine protsessist.
Pärast protsessi:
 • teab meeskond, millest ta koosneb;
 • teab iga meeskonnaliige oma kohta meeskonnas;
 • meeskonnaliikmed teavad enda ja oma kaaslaste rolle ja mõju;
 • teab meeskond oma tugevusi;
 • on meeskond saavutanud oma eesmärgi;
 • on meeskond tervikum ja ühtsem.

teenuse disaini töötoad

Hea viis mõistmaks tegelikult oma klienti!

Töötoas kasutatakse teenuse disaini tööriistu, mille kaudu mõistetakse paremini oma klienti. Sellele toetudes, on võimalik muuta oma lähenemisi teenuse pakkumisel. Töötuba "ehitatakse üles" vastavalt kliendi soovile. Valdavalt on aga töötuba praktilise suunitlusega. 

Läbiviija: Marika Saard

metafoorkaardid nõustamistöös "sisekaemus"

Praktilises töötoas on Sul võimalus saada oma sisemise minaga paremini kontakti ja muuta seeläbi nähtamatu osa nähtavaks! 

Peegelpildi kaudu on meil võimalik näha end väljastpoolt – seda, milliseid riideid me kanname, milline on meie kehaehitus jms. Meie kogemused, soovid, tunded, mõtted ja emotsioonid ei ole küll peeglis nähtavad, ent ometi on need väga olulised määratlemaks meie seisundit. Sisekaemus on tihedalt seotud inimese eneseanalüüsiga ja vastandub välisele vaatlusele.

Eesm
ärk: töötuba võimaldab Sul kinkida endale aeg, mil turvalises keskkonnas ennast ja oma hetke- ning soovolukorda paremini mõista ning analüüsida. Praktilises töötoas on Sul võimalik võtta korraks aeg maha, et:
 • tutvuda oma sise- ja välismaailmas toimuvaga;
 • analüüsida keskkonda, milles tegutsed ja tundeid, mis sellega kaasnevad; 
 • leida üles ja edasi arendada oma tugevaid külgi ning arenguruumi ja kavandada edasiviivaid tegevusi; 
 • analüüsida oma teekonda; 
 • saada suuremat selgust oma (töö)eesmärkides ja -rollides;
 • teha meeskonnaga ühistööd.
Lisaväärtus: omakogemuse kaudu on Sul võimalik tutvuda "Sisekaemus" kaartide sarjaga ja Sul tekib nägemus, kuidas neid oma töös klientidega vajadusel/ võimalusel kasutada. Selle jaoks on mul Sinu jaoks koostatud materjal!

Metoodika: loovmeetodid, sh metafoorkaardid. Kaartide kasutamine võimaldab läheneda olukorrale loovalt ja mõelda ka võib-olla "tavaraamidest" väljapoole. Pildid ja kujundud ütlevad meile rohkem, kui sõnadesse pandud mõte, kuna pildikeeles suhtlemiseks ja selle mõistmiseks on inimestele juba arengulised eelised. Pilt võib sisaldada tohutul hulgal elemente, mis kõnetab inimesi erinevalt. Töötoas saad tutvust teha "Sisekaemus" kaartide sarjaga ja Sul on võimalik praktilises töötoas nendega tööd teha. 

Sihtgrupp:  Sulle, kes soovid tegeleda enda sise- ja välismaailmaga ning Sulle, kes Sa soovid tundma õppida kaartide fantastilist maailma!

Teekond:  töötuba on võimalik planeerida ühele päevale või jagada see kahe päeva peale (näiteks 4 akadeemilist tundi ühel ja teisel kohtumisel). 

Töötuba sisaldab kohvipause ja materjale, milles on harjutused. Töötoa läbides saad tunnistuse "Sisekaemus" kaartide autori ja kunstniku poolt!

Praktilises töötoas õpid tundma kaartide maagilist maailma!

Läbiivija: Marika Saard