KÄESOLEVAL AJAL
Supervisioon ja coaching:
 • Eesti Töötukassa (individuaalsupervisioonid);
 • SOS Lasteküla Põltsamaa (individuaalsupervisioonid);

Supervisiooniteenuseid pakun ka MTÜ Supervisiooni ja Teraapia Keskuse kaudu Sotsiaalministeeriumi poolt välja kuulutatud hanke „Superisiooniteenuse pakkumine sotsiaalteenust vahetult osutavatele spetsialistidele“ raames. Sihtgrupiks on üle Eesti sotsiaalteenuseid vahetult osutavad spetsialistid (sotsiaaltöötajad, tugiisikud, koduhooldustöötajad, tegevusjuhendajad, rehabilitatsioonimeeskonna liikmed, hooldustöötajad, võlanõustajad jt).

PAKUTUD TEENUSED
Supervisioon ja coaching:
 • 2018 Harku Vallavalitsus (meeskonnasupervisioonid);
 • 2017-2018 SA Viljandimaa Hoolekandekeskus (individuaal- ja meeskonnasupervisioonid);
 • 2017-2018 MHK Emajõe õppekeskus (meeskonnasupervisioonid koostöös Ülla Visnapuuga);
 • 2017 Tartu linna asutus Varjupaik (meeskonnasupervisioonid);
 • 2016-2017 SOS Lasteküla, Põltsamaa (individuaalsupervisioonid);
 • 2017 Maarjamaa Hariduskolleegium (MHK) Valgejõe õppekeskus (meeskonnasupervisioonid koostöös Ülla Visnapuuga);
 • 2017 Jänesselja lasteaed (individuaal- ja grupisupervisioonid);
 • 2016  Valga Kurepesa Lastekodu (grupisupervisioon);
 • 2016  MTÜ Vinger (individuaal- ja meeskonnasupervisioonid).
Teenuse disain:
2017. Sotsiaalteenuste arendamine maakondades 2016-2018. Meede: "Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused". Teenuste disaini tutvustus, väike töötuba ja nõustamine Valga maakonnas. Valgamaa arendusseminari kolm kohtumist: Tõrva, Valga ja Otepää piirkond

2016. Teenuse disaineri teenuste kasutamine sotsiaalteenuste ühtlustamine. Meede "Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused" Läänemaa Omavalitsuste Liidu projekti "Läänemaa vajaduspõhised ühtlustatud hoolekandeteenused" raames. Periood: aprill-juuni 2017.